­

About backribidu

מערכת תמריצים שקופה לעובדים. מתנות מלקוחות העובדים עוזבים לעצמם. המשימה העיקרית של סוכנות ישראל נערות ליווי בחולון – לספק לעובדים את העבודה הטובה ביותר עם רווחים משמעותיים, ולהציע ללקוחות המעוניינים להציע לשירותים ברמה טובה יותר. רק גישה זו מספקת הזדמנות לבסס שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהיה נוח הן לבנות והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לעובדים תנאים נוחים. זהו חדר במלון או דירה שכורה. זה משפיע על בקשת העובד באופן בלעדי, מכיוון שעלויות הנדל"ן נמצאות בחשבון המודל של המודל. המחיר המשוער של בית יומי בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.