­

About deanojaha

מערכת אמינה לקידום בנות. בונוסים מלקוחות הילדה לוקחים את עצמם. המשימה העיקרית של סוכנות ישראל https://www.israelxclub.co.il/%D7%A0%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F/ – הפוך את העובדים לעבודה הטובה ביותר עם הכנסה גדולה, ומספקים ללקוחות שלנו לספק שירותים ישירות ישירות לנכס הטוב ביותר. שיטה זו היא שמספקת את ההזדמנות להקים שותפות ארוכה, שתיהיה רווחית הן עבור העובדים והן עבור הלקוחות שלנו.עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לבנות תנאי דיור נוחים. זה יכול להיות חדר במלון או בית שכור. זה תלוי בעומק העובד, מכיוון שהתשלום עבור נדל"ן נועד בדיוק להוצאות הילדה. מחיר הנדל"ן היומי הממוצע בישראל מוערך כ 40-60 דולר ליום.